3 základní atributy pochvaly


Pochvala musí být upřímná, konkrétní a adresná

Pochvala musí být upřímná, konkrétní a adresná

Pochvala má pracovníkovi dát jasnou zpětnou vazbu, že vtiskl do své práce maximum svého úsilí a dovedností. Měla by ho nabít novou energií, že tak, jak pracoval do teď, má smysl pracovat i nadále. Minimálním základem pro takovou pochvalu jsou 3 atributy - konkrétnost, upřímnost a adresnost.

Sdělit pochvalu na první pohled vypadá velmi snadně. Pochvala by měla na pracovníka zafungovat tak, že bude mít chuť do další práce. Také by měla posílit Vaši roli manažera, že víte, kdo jak skvělý výkon udělal. Pokud má mít pochvala správný účinek a pracovník z ní má mít radost, je třeba dodržet několik základních pravidel. Minimálním základem pochvaly jsou tyto 3 atributy:

  • konkrétní – chválíte pracovníka za konkrétní nadstandardní výkon např. za dokončení nového projektu, kde překonával řadu dodatečných změn nebo za vyřešení reklamace tak, že zákazník doobjednal další zboží apod.
  • upřímná – Vy sám musíte mít upřímnou radost z toho, že můžete pracovníka pochválit. Věříte v to, že pochvalu si opravdu zaslouží a chcete mu ji sdělit. Prosté sdělení bez emocí s klesající intonací a zkroušenou neverbální komunikací “*Šéf chce, abych Tě pochválil za ….xy…. Tak Tě teda chválím.*”, opravdu nic pozitivního nepřinese. Snad jen posílí vztah Vašeho podřízeného s Vaším nadřízeným.
  • adresná – pochvala by měla být taková, že přesně směřuje na schopnosti a individualitu pracovníka. Tedy to, co řeknete, odpovídá jen jemu a Vaše vyjádření pochvaly “nelze” použít i pro kolegu. Tady prosím často používané fráze prosím zahoďte. Tedy pokud opakovaně a všem ostatním říkáte “To byla skvělá práce, přispěl jste k lepší kvalitě ……”, nebude mít pochvala řádnou hodnotu pro pracovníka.

Chcete nabít pracovníka novou energii? Pak do pochvaly vtiskněte Vaše upřímné pozitivní emoce. Nikdy ji jen tak nesmíte odbít. Uděláte-li to správně, uvidíte upřímný úsměv a radost na tváři pracovníka.