Chybný mýtus - Chvalte před všemi, kárejte mezi 4 očima


I pochvala může ublížit, když je nesprávně sdělena

I pochvala může ublížit, když je nesprávně sdělena

Pochvala je pozitivní ohodnocení nadstandardního výkonu zaměstnance. Takový nadstandardní výkon je třeba komunikovat všem a ukázat tak pozitivní vzory v podobě kolegů ostatním členům týmu. Jenže ne každý pracovník je schopen pochvalu přijmout před celým týmem. Pozor na historkami předávaná doporučení.

Slyšeli to snad všichni. Staré “dobré” doporučení. Vždy chvalte pracovníka před nastoupenou jednotkou, tedy přede všemi. Když někdo udělá něco správně, měli by to vědět i ostatní. Pochvala je přeci pozitivní! Není co pokazit. No jo, ale co nesebevědomý pracovník? Nebo co se stane v případě, že pochválíte ambiciózního pracovníka, který nevychází se zbytkem týmu. Co když pracovník se sám nezasloužil o nadstandardní výkon a Vy nevíte o přispění ostatních. Tady asi cítíte, že pochvala nebude fungovat pozitivně. Naopak může způsobit další komplikace pracovníkovi nebo týmu. Nelze tedy bez rozmyslu chválit kohokoliv před kýmkoliv. Obdoba je kárání mezi 4 očima. Tady je dobré vždy začít mezi 4 očima. Jenže, co když pracovník kárání opakovaně nebere vážně? Už dostal i snížení pohyblivé složky mzdy. Do týmu navíc pouští informaci o tom, jak si manažer na něj “zasedl”, i když dělá vše správně. Tak se snaží a pracuje na plný výkon. Jenže ona to není pravda. Tady asi opět cítíte, že diskuse mezi 4 očima nic nevyřeší. Naopak je třeba narovnat informace v týmu. Prosím, zapomeňte na výše uvedený mýtus a naučte se pravidla správného chválení a kárání, abyste nikomu neublížili, ale naopak motivovali k lepší práci nebo k nápravě.